Informace o provozovateli/Zásady ochrany osobních údajů

Informace o operátorovi navigátora pro začátečníky v zámoří Forex

Redakční oddělení navigátorů pro začátečníky v zámoří FX

Ochrana osobních údajů

Overseas Forex Beginner Navigator je web, jehož cílem je poskytovat obecné informace o Forexu.

Politika ochrany osobních informací

Začátečníci na Overseas Forex zavádějí zásady ochrany osobních údajů následovně, vytvářejí mechanismus pro ochranu osobních údajů a zajišťují, aby si všichni zaměstnanci byli důkladně vědomi důležitosti ochrany osobních údajů a pracovali na ochraně osobních údajů.

Správa osobních údajů

Aby byly osobní údaje přesné a aktuální a aby se zabránilo neoprávněnému přístupu, ztrátě, poškození, falšování, úniku atd. osobních údajů, udržují zahraniční navigátoři Forex pro začátečníky bezpečnostní systém, vyvíjejí systém řízení a provádějí Přijmeme nezbytná opatření, jako je důkladnost, zavedeme bezpečnostní opatření a budeme přísně spravovat osobní údaje.

Dodržování a kontrola zákonů a norem

Overseas Forex Beginner Navigator bude v souladu s japonskými zákony a dalšími normami platnými pro osobní údaje, které uchovává, podle potřeby přezkoumá obsah těchto zásad a bude se snažit je zlepšit.

Nástroj pro analýzu přístupu

Začátečníci v zámoří Forex používají nástroje Google pro analýzu přístupu „Google Analytics“ a „Google Search Console“.

„Google Analytics“ a „Google Search Console“ používají soubory cookie ke shromažďování údajů o provozu.Tyto provozní údaje jsou shromažďovány anonymně a nelze je osobně identifikovat.Tato funkce může odmítnout shromažďování souborů deaktivací souborů cookie, proto prosím zkontrolujte nastavení svého prohlížeče.Podrobnosti o těchto podmínkách naleznete ve „smluvních podmínkách služby Google Analytics“ a „smluvních podmínkách služby Google Search Console“.

Pokyny pro soubory cookie

Forex Navigator for Beginners může zveřejňovat reklamy distribuované třetími stranami.

Informace o souborech cookie atd. získané třetí stranou budou zpracovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů třetí strany.

Uživatelé mohou vstoupit na stránku pro odhlášení poskytovanou na webových stránkách třetí strany a zabránit třetí straně v používání informací ze souborů cookie pro distribuci reklamy.

Autorská práva, portrétní práva atd.

Autorská práva, práva na portréty atd. obrázků zveřejněných na Overseas Forex Navigator for Beginners patří příslušným držitelům práv.Není určeno k porušování práv.Pokud se vyskytne problém s obsahem článku nebo obrázkem apod., kontaktujte prosím e-mailem přímo příslušného vlastníka práv.Odpovíme po potvrzení.

Pokud se přesunete z Forex Beginner Navigator na jinou webovou stránku pomocí textového odkazu, bannerového odkazu atd., neneseme žádnou odpovědnost za informace, služby atd. poskytované na cílovém webu.

Snažíme se zveřejňovat co nejpřesnější a nejaktuálnější informace o obsahu a informacích webových stránek, ale jsou chvíle, kdy jsou uvedeny nesprávné informace nebo jsou informace zastaralé.

当 サ イ ト に 掲 載 さ れ た 内容 に よ っ て 生 じ た 損害 等 の 一切 の 責任 を 負 い か ね ま す の で ご 了 承 く だ さ い.